decor-top decor-bottom

Formularz zgłoszeniowyKLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW LOTERII

Ważne! W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) zmienia się nasza polityka prywatności. Pełną treść polityki prywatności znajdziesz tutaj lub na dole strony. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Klauzuli informacyjnej dla Uczestników Loterii a treścią Polityki prywatności działań marketingowych i reklamowych Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. oraz PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o., przeważa treść tego drugiego dokumentu.

Administratorem danych osobowych jest Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Loterii i kontaktu z Organizatorem Loterii (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Dane podaję dobrowolnie ze świadomością, że mam prawo do dostępu do treści moich danych osobowych, ich poprawiania, mam prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania.

Mam świadomość, iż w celach przeprowadzenia Loterii dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora danych: na stronie internetowej www.pepsi.pl w celu ogłoszenia wyników loterii. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim przez administratora danych.


ZGODY DOBROWOLNE MARKETINGOWE

Ważne! W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) zmienia się nasza polityka prywatności. Pełną treść polityki prywatności znajdziesz tutaj lub na dole strony. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią formularza zgód lub treścią klauzuli informacyjnej a treścią Polityki prywatności działań marketingowych i reklamowych Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. oraz PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o., przeważa treść Polityki prywatności.

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie  danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, ze zm.) (dalej "UODO") przekazanych na podstawie niniejszej zgody jest Pepsi Cola General Bottlers Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, o celach zbierania moich danych osobowych, w tym o odbiorcach danych, a także o wynikających z UODO przysługujących mi uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również o prawie do odwołania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Potwierdzam również, że wskazane powyżej dane osobowe zostały przeze mnie podane dobrowolnie.
PAMIĘTAJ! Jeśli posiadasz zwycięski kod (5 zł, 10 zł lub 100 zł), w następnym kroku poprosimy Cię o podanie numeru konta bankowego, na który przelejemy nagrodę. Miej te dane pod ręką - późniejsze uzupełnienie danych nie będzie możliwe.

* pola wymagane